Onder die steden, welke vanouds aan de grafelijke kroon van Holland gelijk zoovele edelgesteenten flonkerden,...
Lift voor phone Ik ben makelaar in koffi, en woon op de Lauriergracht No 37....